Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2014

sentymentalnalesbijka
Powinienem zakazać sobie dożywotnio wstępu do samego siebie.
Powinienem sam się wykląć.
— J. Żulczyk
Reposted fromKaoru Kaoru viajakubzulczyk jakubzulczyk
sentymentalnalesbijka
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viaPannaJ PannaJ

June 30 2014

sentymentalnalesbijka
#340
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
sentymentalnalesbijka
#357
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
sentymentalnalesbijka
5804 71a3
Żulczyk
sentymentalnalesbijka
Nie mam zamiaru być Twoim ładnym wspomnieniem, ogrzewającym Cię w zimie życia.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
sentymentalnalesbijka
Kocham Cię. Przestań istnieć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
sentymentalnalesbijka
4725 9059 500
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
sentymentalnalesbijka
Witaj w królestwie rzeczy nieracjonalnych, w odrzuconym scenariuszu dla kanału Romantica. Rozgość się i czuj się dobrze w fabule za dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy, na ostatniej stronie gazety z programem telewizyjnym, w Harlekinie wydrukowanym na pakowym papierze...
— "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
sentymentalnalesbijka
To nie była żadna dzikość serca, jadę stopem, bo nie mam na helikopter, bo nie wynaleziono, kurwa, teleportacji, i to nie jest żaden weltschmerz, nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, Chory Psychicznie.
— Po prostu Żulczyk.
Reposted fromzenibyja zenibyja viajakubzulczyk jakubzulczyk
sentymentalnalesbijka
Śni mi się ona, co było łatwe do przewidzenia, podświadomość próbuje wyrzygać ją jak obiad z zepsutego mięsa, stawiając mnie z nią w dziesiątkach konfiguracji.
— gfjhifdjij mogłaby już przestać.
sentymentalnalesbijka
#64
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaPannaJ PannaJ
3476 85a1 500

"I miss you so much, it hurts my whole body."

sentymentalnalesbijka
Sometimes I think I've felt everything I'm ever gonna feel, and from here on out I'm not going to feel anything new, just lesser versions of what I've already felt.
— Her (2013)
sentymentalnalesbijka
 To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— Mhairi McFarlane - Nie mów nic, kocham Cię
Reposted fromIriss Iriss viamefir mefir
sentymentalnalesbijka
I'm emotionally unstable
sentymentalnalesbijka
Artificial Heart
sentymentalnalesbijka
6863 d2b0

9 lives
sentymentalnalesbijka

She cultivates a taste for small pleasures: dipping her hand into sacks of grain, cracking crème brûlée with a teaspoon, and skipping stones at St. Martin’s Canal. (source)
Reposted fromlugola lugola viaobsessedwithgirls obsessedwithgirls
sentymentalnalesbijka
chciałabym na zapas.
napatrzeć się, nasłuchać, nauśmiechać.
z Tobą chciałabym.
— milcz.soup.io
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl